Có tất cả 8 người liên quan được mời làm việc, qua đó xác định đối tượng môi giới mại dâm là Nguyễn Ngọc Hương, (41 tuổi); ngụ P2. Q10, TP.Hồ Chí Minh.

Hương khai bắt đầu hoạt động mại dâm từ tháng 7/2015 tại quận Phú Nhuận. Khi khách có nhu cầu điện thoại cho Hương và thị ra giá 2 triệu đồng/lượt, tiền thuê khách sạn khách mua dâm tự trả.

Thỏa thuận xong Hương điện cho đối tượng tên Trang yêu cầu cung cấp gái với giá 1,5 triệu đồng/lượt, hưởng chênh lệch 500 ngàn đồng.

Làm ăn chưa được bao lâu thì Trang xuất cảnh sang Malaysia nên Hương chuyển vùng hoạt động sang quận 7.

Lúc này thị cấu kết cùng hai đối tượng tên Linh và Sỹ hoạt động môi giới y như trước đây với Trang cho đến ngày bị bắt.

Mã Hải