Tại khu vực bìa rừng nhiều cây gỗ lim bị đốn hạ.
Càng đi sâu vào bìa rừng, hàng chục cây gỗ gõ, lim… đường kính từ 80 đến 1.4m bị lâm tặc “xẻ thịt” giữa rừng không thương tiếc.
Có những cây vừa mới bị đốn hạ, nhiều cây đã cũ.
Nhiều điểm được bày bố như một xưởng gỗ.
Gỗ mới bị xẻ từ từ các cây lớn.
Rừng tiếp tục bị chảy máu.
Hà Vy