Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố ông Lê Quang Nghiệp, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, hiện là Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, và ông Mai Hữu Chanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc.

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ông Lê Quang Nghiệp khi còn giữ chức Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng biết rõ trong hồ sơ chuyển đổi dự án rừng tự nhiên nghèo sang trồng cao su tại một phần tiểu khu 398, 418, 419 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường; chưa đúng các quy định khác của pháp luật nhưng vẫn tham mưu cho ông Lê Văn Minh, khi đó là Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng ký quyết định khai thác tận thu lâm sản cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc, khai thác tận thu lâm sản tại một phần các tiểu khu 398, 418, 419 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm.

Khu vực chuyển đổi "rừng tự nhiên nghèo" sang trồng cao su của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc

Những hành vi của ông Lê Quang Nghiệp đã vi phạm Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2009 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp; Vi phạm Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ, quy định về quy hoạch bảo vệ rừng, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường; Vi phạm Quy định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 1/6/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Những vi phạm của ông Lê Quang Nghiệp đã dẫn đến hậu quả rừng tự nhiên nghèo chuyển sang trồng cao su trái pháp luật với diện tích 75,78ha và cấp phép khai thác lâm sản trái pháp luật với tổng trữ lượng gỗ là 3.509,76m3.

Dấu tích "rừng tự nhiên nghèo" còn lại ở xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm

Theo điều tra của PV Báo CAND, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đã có 4 đợt cấp phép khai thác tận thu lâm sản trên diện tích “rừng tự nhiên nghèo” sang trồng cao su cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc. Đó là Quyết định số 914/QĐ-SNN ngày 27/6/2013; Quyết định số 1045/QĐ-SNN ngày 20/8/2013; Quyết định số 148/QĐ-SNN ngày 22/2/2016 và Quyết định số 247/QĐ-SNN ngày 1/4/2016. Tổng trữ lượng gỗ khai thác “tận thu” của cả 4 đợt là hơn 15.000m3 trên diện tích 200ha.

Mặc dù bị khởi tố để về tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ rừng” nhưng ông Lê Quang Nghiệp hiện vẫn giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (phòng này chưa có trưởng phòng) Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng. Ông Mai Hữu Chanh cũng đang giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MVT lâm nghiệp Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm.  

Khắc Lịch