Theo cáo trạng, năm 2007, Thu được công ty Ca cao Việt Nam tuyển dụng vào làm việc với chức danh kế toán trưởng. Ngoài kiểm tra sổ sách kế toán, Thu còn được  công ty giao nhiệm vụ quan hệ với các ngân hàng làm hồ sơ vay tiền, mua nguyên liệu sản xuất, báo cáo cổ đông...

Bị cáo Thu tại phiên tòa.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thu đã lập nhiều chứng từ chuyển tiền của công ty như ủy nhiệm chi, lệnh chi, séc ghi khống... tại phần thụ hưởng và số tài khoản thụ hưởng trên các chứng từ này, Thu ghi tên và số tài khoản của bản thân và của những người thân quen trong gia đình, chiếm đoạt của công ty trên 3,2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Thu nhờ những người thụ hưởng rút ra đưa lại hoặc chuyển trực tiếp vào số tài khoản của mình để sử dụng mục đích cá nhân.

Như Hiếu – Trần Hiền