Các đối tượng đánh vào mặt Chung yêu cầu các anh đưa tiền. Thấy bọn chúng có xăm mình (không mặc áo) nên Hoan sợ móc bóp lấy 450.000đ đưa cho Tuấn.

Sau khi lấy được tiền, bọn chúng bỏ đi. Anh Hoan và Chung truy hô và cùng quần chúng đuổi theo bắt được Tuấn.

Kẻ còn lại đã tẩu thoát.

D.Anh