Ngày 6/4, Đội CSĐT tội phạm hình sự kết hợp với các phường của quận Lê Chân đã bắt được nhóm cướp trên gồm: Phạm Xuân Đạt, Phạm Quốc Dũng, Đào Duy Tâm (tức Huy) và Lê Duy Bình (15 tuổi), cư trú tại quận này và là những học sinh lêu lổng, trốn học, ham "chát".

Thông qua dịch vụ Internet, chúng kết bạn với nhau và cùng "tính chuyện" đi cướp

S.N.