Kết luận của Thanh tra, ông Vũ Đình Châu đã gây mất đoàn kết nội bộ, cố ý làm trái về đầu tư xây dựng, gây thất thoát 1,2 tỷ đồng trong Dự án xây dựng Trung tâm thương mại (Bình Dương Centrer) có vốn đầu tư hơn 34 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Châu còn dùng 6,8 tỉ đồng mua tài sản của một đơn vị đã thế chấp ngân hàng và có khả năng mất nguồn vốn này; trong công tác quản lý và điều hành, ông Châu còn để lãng phí hơn 230 triệu đồng…

Qua thanh tra thấy mức độ sai phạm lớn, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bình Dương để thụ lý để làm rõ sai phạm

PV