Dán cáo phó, phát nhạc đám hiếu để đòi nợ

09:38 29/06/2017
Đưa em trai đến vay 30 triệu đồng, nhưng chủ nợ Miên đã viết một giấy vay nợ với tổng số tiền là 230 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng là tiền lãi của số tiền