Thẩm phán Trần Nam Hà được phân công làm Chủ toạ phiên toà hình sự sơ thẩm này. Phiên toà diễn ra trong 20 ngày với sự tham dự của hơn 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo. 

Trong số 48 bị can liên quan đến vụ án, đáng chú ý có Nguyễn Xuân Sơn, 55 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank và là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng này.

Bị can Hà Văn Thắm khi đương chức.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, trong thời gian giữ cương vị cao nhất tại Oceanbank, Thắm đã chỉ đạo cấp dưới giải quyết cho Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng vay tiền thông qua Công ty Trung Dung nhưng không đảm bảo các điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo và sử dụng vốn vay không đúng mục đích, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 344 tỷ đồng. 

Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cử sang Oceanbank tham gia HĐQT và giữ chức Tổng Giám đốc đã bàn bạc, thống nhất với Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất tiền vay và thu chênh lệch tỉ giá ngoại tệ của khách hàng thông qua Công ty BSC. 

Thắm và Sơn đã thống nhất chỉ đạo cấp dưới trả thêm lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi dưới dạng “tiền thưởng” cho hàng trăm hợp đồng khách hàng, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi gửi tiền vào Oceanbank, gây thiệt hại gần 69 tỷ đồng. 

Cuối năm 2010, Sơn được điều chuyển trở lại và được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PVN nhưng vẫn tiến cử Nguyễn Minh Thu (khi đó là Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) giữ chức Tổng Giám đốc, đồng thời đề nghị Thắm cho Thu tiếp tục phụ trách công tác huy động vốn. 

Trong thời gian giữ chức Tổng Giám đốc Oceanbank, Thu đã chỉ đạo cấp dưới, các khối, ban nghiệp vụ thuộc Hội sở và các chi nhánh của hệ ngân hàng này thực hiện việc chi trả lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định, gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Hà Văn Thắm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động phạm tội, có sự giúp sức đắc lực của các đối tượng lãnh đạo Oceanbank, Giám đốc các khối tại Hội sở, chi nhánh và Phòng giao dịch trong toàn hệ thống. Đây là 1 trong 6 án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.

Thẩm phán Trần Nam Hà được phân công làm Chủ toạ phiên toà hình sự sơ thẩm này. Phiên toà diễn ra trong 20 ngày với sự tham dự của hơn 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trong số 48 bị can liên quan đến vụ án, đáng chú ý có Nguyễn Xuân Sơn, 55 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank và là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng này. 

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, trong thời gian giữ cương vị cao nhất tại Oceanbank, Thắm đã chỉ đạo cấp dưới giải quyết cho Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng vay tiền thông qua Công ty Trung Dung nhưng không đảm bảo các điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo và sử dụng vốn vay không đúng mục đích, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 344 tỷ đồng. 

Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cử sang Oceanbank tham gia HĐQT và giữ chức Tổng Giám đốc đã bàn bạc, thống nhất với Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất tiền vay và thu chênh lệch tỉ giá ngoại tệ của khách hàng thông qua Công ty BSC. Thắm và Sơn đã thống nhất chỉ đạo cấp dưới trả thêm lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi dưới dạng “tiền thưởng” cho hàng trăm hợp đồng khách hàng, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi gửi tiền vào Oceanbank, gây thiệt hại gần 69 tỷ đồng. 

Cuối năm 2010, Sơn được điều chuyển trở lại và được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PVN nhưng vẫn tiến cử Nguyễn Minh Thu (khi đó là Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) giữ chức Tổng Giám đốc, đồng thời đề nghị Thắm cho Thu tiếp tục phụ trách công tác huy động vốn. 

Trong thời gian giữ chức Tổng Giám đốc Oceanbank, Thu đã chỉ đạo cấp dưới, các khối, ban nghiệp vụ thuộc Hội sở và các chi nhánh của hệ ngân hàng này thực hiện việc chi trả lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định, gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Hà Văn Thắm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động phạm tội, có sự giúp sức đắc lực của các đối tượng lãnh đạo Oceanbank, Giám đốc các khối tại Hội sở, chi nhánh và Phòng giao dịch trong toàn hệ thống. 

Đây là 1 trong 6 án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.

Nguyễn Hưng