Theo cáo trạng, Sang là chuyên viên của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chợ Mới, được phân công làm Tổ trưởng bộ phận ngân sách xã, theo dõi tài khoản tiền gửi đò, chợ và tham mưu cho lãnh đạo phụ trách tổ chức việc đấu giá khai thác đò, chợ hàng năm. 

Từ tháng 12-2015 đến tháng 9-2017, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Sang nhiều lần đến gặp hai chủ khai thác đò, chợ là ông Nguyễn Thanh Vân và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết yêu cầu nộp tiền khai thác đò, chợ còn thiếu và dùng thủ đoạn gian dối đặt vấn đề chi tiền bồi dưỡng cho Hội đồng đấu giá hoặc nộp tiền ký quỹ trước hạn để được xem xét giảm tiền nộp ngân sách từng năm. 
Châu Văn Thanh Sang tại Tòa.

Đồng thời, Sang còn sử dụng con dấu, giả chữ ký của lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch làm giả hợp đồng quản lý khai thác đò, chợ với điều khoản có lợi cho người trúng đấu giá.

Từ đó, Vân, Tuyết tin tưởng nộp tiền cho Sang thông qua việc Sang làm giấy biên nhận viết tay, có đóng dấu của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chợ Mới, chiếm đoạt tiền với tổng số tiền là 4,893 tỷ đồng để đánh bạc và tiêu xài cá nhận. 

Tháng 10-2017, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chợ Mới tiến hành kiểm tra, đối chiếu việc thu nộp ngân sách đò, chợ trên địa bàn huyện thì phát hiện Sang chiếm đoạt tiền của Vân và Tuyết nên có công văn kiến nghị cơ quan chức năng khởi tố. 

Ngày 27-10-2017, gia đình Sang đã thỏa thuận và chuyển nhượng cho Vân và Tuyết quyền sử dụng đất diện tích 72.259 m2 đất trồng lúa, tương đương số tiền mà Sang chiếm đoạt để khắc phục hậu quả. Đến ngày 13-3 vừa qua, Sang bị khởi tố điều tra.


Trần Lĩnh - Tiến Tầm