Tang vật thu giữ gồm 24kg thuốc nổ công nghiệp; 1.700 kíp nổ, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 350.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên khai nhận đã vận chuyển số vật liệu nổ này từ Nông Cống  xuống địa bàn huyện Quảng Xương tiêu thụ

Thái Thanh