Tại lò mổ của ông Hà hiện có 2/5 con bò đang được bơm nước để giết mổ nhằm tăng trọng lượng.

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm và yêu cầu chủ cơ sở dừng việc giết mổ gia súc sai quy định để chờ xử lý.

N.Như