Trong khi Cơ quan điều tra VKSND Tối Cao thực hiện lệnh bắt, khám xét, Lan đã chấp hành và giao nộp các tài liệu liên quan đến hành vi tham ô của mình.

Các tài liệu liên quan đến việc tham ô hơn 3,5 tỷ đồng của Hoàng Thị Phương Lan.

Đối tượng Hoàng Thị Phương Lan.
Theo tài liệu tố tụng ban đầu, trong thời gian làm kế toán trưởng tại Chi cục THADS quận Ba Đình, Lan đã lập chứng từ khống, nhận tiền không nộp vào tài khoản tạm giữ của đơn vị tại kho bạc nhà nước, rút tiền tại ngân hàng không nhập quỹ chiếm đoạt tiền thi hành án để sử dụng mục đích cá nhân với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng, không có khả năng khắc phục hậu quả.
Đào Minh Khoa