Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở (các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ với Thủy chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền), Thủy đã bí mật lấy tiền ngoại tệ trong két.

Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hằng ngày, Thủy mua tiền đô la vàng mã xếp lẫn với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền, đồng thời sửa số liệu số dư tiền USD và EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt. Vì vậy trong thời gian dài, Ngân hàng PG Bank không phát hiện việc thiếu tiền.

Đến ngày 24/10/2013, khi tiến hành kiểm quỹ tiền mặt, ngân hàng phát hiện thiếu gần 249.000 USD và 19.500 EUR so với sổ sách Thủy quản lý; trong két đựng tiền có 15 thếp tiền đôla vàng mã. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Thủy thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền trên. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

PV