Chiều 13/11, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Đông Hòa phối hợp với các cơ quan chức trách có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân xây dựng bè nổi để kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát và tổ chức các hoạt động đưa đón khách tham quan du lịch bằng tàu thuyền trên vịnh Vũng Rô ở xã Hòa Xuân Nam, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

UBND huyện Đông Hòa phải có biện pháp kiên quyết buộc Công ty THHH Thọ Trường Thành tự tháo dỡ bè nổi và chấm dứt các hoạt động kinh doanh du lịch – dịch vụ trước ngày 15/12/2015.

Hữu Toàn