Năm 2000, hộ ông Sáu được giao 3ha đất rừng theo Nghị định 02/CP của Chính phủ và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 281/QĐ- UBND ngày 25/9/2000. Từ trước năm 2002, ông Múc (anh ông Sáu) đã làm nhà và sinh sống trên lô đất này. 

Tháng 8/2013, sau khi khai thác cây, ông Múc giao cho ông Bùi Văn Niệm (em vợ) trồng lại cây trên diện tích đất đã khai thác và trông coi nhà, tài sản. Trong thời gian này, ông Sáu có đơn gửi UBND huyện khiếu nại đòi lại đất.

UBND huyện Hà Trung đã thành lập đoàn thanh tra xác minh làm rõ. 

Ngày 6/3/2014, UBND huyện ban hành Quyết định số 401/QĐ- UBND kết luận 3 ha đất tại lô 84 mà ông Múc đã khai thác cây là đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ ông Sáu. Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Hà Tiến tổ chức cho hai hộ ông Múc và ông Sáu thoả thuận việc bồi thường. UBND xã đã nhiều lần mời hai bên đến làm việc nhưng ông Múc không có mặt. UBND xã hướng dẫn ông Sáu khởi kiện đến Toà án.

Ngày 2/3/2015, Chủ tịch UBND huyện đã giao Thanh tra huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 401/QĐ- UBND. Căn cứ kết quả kiểm tra, UBND huyện đã có Thông báo số 11/TB- UBND về thực hiện các nội dung liên quan đến việc giải quyết tranh chấp giữa hộ ông Sáu và ông Múc.

Ban PL - BĐ