Nghị định quy định việc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng chỉ được thực hiện tại cơ sở phá dỡ tàu biển đã được phép hoạt động theo quy định. Tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ không được hoán cải, nâng cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng và không được chuyển nhượng, mua, bán lại.

Tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ phải được đưa vào cơ sở phá dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam; thời gian phá dỡ không được kéo dài quá 180 ngày.

  Nghị định cũng quy định doanh nghiệp phá dỡ tàu biển phải có đủ các điều kiện quy định được Bộ GTVT cấp giấy phép nhập khẩu tàu biển để phá, dỡ: Có đăng ký ngành nghề kinh doanh nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ; có các bộ phận chuyên trách thực hiện nghiệp vụ về nhập khẩu; pháp luật hàng hải; an toàn lao động và bảo về môi trường… Bên cạnh đó, các loại tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ bao gồm: tàu chở hàng khô (hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ cây, ngủ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép); tàu container; tàu chở quặng; tàu chở hàng lỏng (dầu thô, sản phẩm, dầu thực vật; tàu chở gas, khí hóa lỏng); tàu Ro-Ro, tàu khách, sà lan biển, phà biển; giàn khoan nổi; giàn khoan tự nâng; tàu chứa nổi; phương tiện chứa nổi và chuyển tàu sản phẩm. Các loại tàu biển khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Nghị định này có hiệu lực từ 15/1/2014.

PV