Theo đó, ông Phạm Đức Hiệu, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực các công trình GTVT được điều động về công tác tại Sở GTVT  Hải Phòng. Đồng thời, Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng Vũ Duy Tùng được phân công kiêm nhiệm vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu vực các công trình GTVT và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về hoạt động của Ban và nhất là về tiến độ Dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng. 

Đây là Dự án lớn của TP Hải Phòng được giao cho Ban Quản lý dự án khu vực các công trình GTVT  quản lý điều hành và đang được đánh giá là chậm chễ về tiến độ so với yêu cầu.

Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng có tổng vốn đầu tư hơn 276 triệu USD, trong đó Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ vay ưu đãi 175 triệu USD. Dự án bao gồm ba hợp phần: xây dựng tuyến đường trục đô thị dài 20km  từ Bắc Sơn (huyện An Dương) đến Nam Hải (quận Hải An), cải tạo hành lang giao thông Tam Bạc- Kiến An và xây dựng tuyến xe buýt số 2, nâng cao năng lực thể chế… 

Theo đánh giá của UBND TP Hải Phòng tại cuộc họp ngày 18-2 vừa qua, hiện dự án triển khai chậm, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đất thổ cư ở các địa phương mới đạt 10%; tiến độ thi công không bảo đảm kế hoạch, xôi đỗ, gói thầu thi công nhanh  nhất cũng chỉ đạt 50% khối lượng công việc. 

Trong khi, theo hiệp định cam kết vay vốn của Chính phủ với Ngân hàng Thế giới (WB), dự án phải hoàn thành vào ngày 31-12-2016. Trong đó, đáng lưu ý là tiến độ triển khai các gói thầu xây dựng rất chậm, công tác GPMB chưa được các địa phương vào cuộc tích cực và nếu không hoàn thành theo cam kết hiệp định vay vốn với WB, tài khoản vay có thể bị đóng… 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, những bất cập, vướng mắc là do thiếu sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan. Ban quản lý dự án khu vực các công trình GTVT phải tập trung cao độ, phối hợp tốt với các cơ quan, địa phương liên quan, nhà thầu trong thực hiện dự án. 

UBND thành phố cho phép bố trí một số nguồn kinh phí để thúc đẩy công tác GPMB.  TP Hải Phòng quyết tâm đến 31-12-2016 hoàn thành dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng. Đồng thời, UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở GTVT phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ thực hiện dự án.

Văn Thịnh