Năm 2012, gia đình bà Mùi tiến hành sửa chữa, giữa hai gia đình đã xảy ra tranh chấp đất đai. Bà Hải có đơn kiến nghị gửi UBND phường Cửa Bắc. UBND phường đã khảo sát hiện trạng nhà, đất của hai gia đình. Xác định phần diện tích đất gia đình bà Mùi đang tháo dỡ để sửa chữa là phần công trình phụ trong diện tích đất của gia đình bà Mùi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi tháo dỡ để sửa chữa, gia đình bà Mùi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Vụ việc trên, UBND phường có văn bản số 33/UBND trả lời đình chỉ thi công và yêu cầu bà Mùi làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Khi bà Mùi làm thủ tục xin giấy phép xây dựng, hộ liền kề là bà Hải không ký giáp ranh nên chưa đủ điều kiện để UBND TP Nam Định cấp giấy phép xây dựng.

Đến năm 2013, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 91/UBND- KT, UBND phường đã tiến hành hoà giải giữa hai gia đình. Gia đình bà Mùi đồng ý để lại cho gia đình bà Hải phần diện tích đất (0,3m x 4,75m) với số tiền hai bên thoả thuận là 30.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến nay gia đình bà Hải vẫn chưa thực hiện theo thoả thuận. Bà Mùi kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết để gia đình bà được cấp giấy phép xây dựng. Đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết sớm các kiến nghị của bà, tránh khiếu kiện kéo dài.

Ban PL- BĐ