Hỏi: Tôi đang có ý đinh xin đi xuất khẩu lao động, nhưng thời gian qua một số lao động người Việt Nam ở nước ngoài bị tai nạn lao động dẫn đến thiệt mạng nhưng thân nhân không biết kêu cứu ở đâu? Xin Báo CAND cho tôi biết những quy định cụ thể nào để đảm bảo quyền lợi cho người Việt Nam đi xuất khẩu lao động? (Nguyễn Văn Đông, huyện Yên Thành, Nghệ An)

Trả lời: Theo Luật Vệ sinh, An toàn lao động vừa được công bố và có hiệu lực từ 1/7/2016, tại Điều 67 quy định về “An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” như sau:

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài quy định tại Điều này bao gồm người lao động Việt Nam thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài do người sử dụng lao động cử đi và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của pháp luật nước sở tại và phải tuân thủ các quy định sau đây:

Bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động được quy định tại Luật này; trường hợp quy định của nước sở tại về những chế độ này có lợi hơn cho người lao động thì thực hiện theo quy định của nước sở tại. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền nước sở tại trong việc tiến hành điều tra tai nạn, bệnh tật xảy ra cho người lao động. Đối với tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng thì phải cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động của cấp tỉnh ở Việt Nam tại nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động.

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Ban PLBĐ