Nguồn tin từ cơ quan chức trách ngày 2-7 cho biết, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên -ông Nguyễn Duy Dương – Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng kinh tế – hạ tầng huyện Tây Hòa, Chủ tịch UBND các xã Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Phú, thị trấn Phú Thứ và 19 doanh nghiệp có liên quan thu hồi, nộp ngân sách nhà nước hơn 760 triệu đồng trước ngày 31-7. 

Đây là số tiền sai phạm trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm (2013-2017) trên địa bàn huyện Tây Hòa đã bị phát hiện sau một cuộc thanh tra. 

Trong số 16 công trình xây dựng đã được thanh tra có 16 công trình do Ban quản lý đầu tư xây dựng và Phòng kinh tế – hạ tầng huyện Tây Hòa làm chủ đầu tư, 6 công trình do UBND các xã Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Phú, thị trấn Phú Thứ làm chủ đầu tư.

Phan Văn Lương