Về trách nhiệm cá nhân, nguyên Chủ tịch UBND huyện, ông Lê Tuấn Tài với vai trò người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng, nhưng ông Tài chưa báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình quản lý đất đai và trật tự xây dựng. 

Ông Tài đã ký 137 quyết định phê duyệt phương án tổng mặt bằng thiết kế hạ tầng kỹ thuật, trong đó có nhiều phương án không đúng quy định, không đảm bảo diện tích tối thiểu được tách thửa. 

Các phương án này không nằm trong khu dân cư hiện hữu theo quy hoạch được duyệt, làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung của huyện; khiến cho tình hình các khu dân cư không đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

Trong quản lý trật tự xây dựng, việc phát hiện và xử lý vi phạm về xây dựng không phép, sai phép còn chậm; vụ việc vi phạm chưa xử lý còn nhiều, chưa xem xét, giải quyết và xử lý dứt điểm một số vụ việc sai phạm mà đơn thư tố cáo và dư luận phản ánh…

Về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy là Bí thư Huyện ủy Nguyễn Cư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh xác định, ngay từ tháng 9-2015, ông Cư đã phát hiện một số phương án thực hiện chưa đúng quy định nên đã chỉ đạo UBND huyện báo cáo tình hình để Huyện ủy xem xét, chỉ đạo chấn chỉnh. 

Tuy nhiên, công tác quản lý về đất đai và trật tự xây dựng trong năm 2015 vẫn còn phức tạp; chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tập thể Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý về đất đai và trật tự xây dựng; chưa phát huy tốt vai trò của UBKT Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị, xã hội trong kiểm tra, giám sát. 

Ban Thường vụ Huyện ủy thiếu kiểm tra, giám sát nên chậm phát hiện và chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của UBND huyện; chưa kiên quyết chỉ đạo UBND huyện xem xét, xử lý dứt điểm một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, các tổ chức, cá nhân có sai phạm mà đơn thư, dư luận phản ánh. 

Từ những sai phạm nêu trên, UBKT Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Bí thư Huyện ủy Nguyễn Cư; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Tuấn Tài và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Đối với các trường hợp đã phân lô, tách thửa không đúng quy định, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho rằng cần đảm bảo lợi ích chính đáng và hợp pháp của người dân.

Đ.Thắng