Như Báo CAND đã thông tin, năm 2001, tỉnh Đồng Tháp được triển khai xây dựng thử nghiệm 91 căn nhà vượt lũ bán cho người dân tại các huyện Thanh Bình, Cao Lãnh và Tháp Mười, với giá từ 8,7 triệu đồng/căn đến 34,9 triệu đồng/căn. Qua thời gian, những căn nhà trên không có người mua đã xuống cấp nghiêm trọng.

Những căn nhà vượt lũ bỏ hoang tại khu dân cư Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Sở Xây dựng đã rà soát, chỉ có 5 căn được bố trí cho hộ nghèo và làm nhà công vụ cho giáo viên, 9 căn được bán cho người dân. Còn lại, 77 căn do lâu ngày không sử dụng, bỏ hoang đã xuống cấp, hư hỏng… gây lãng phí.

Sau khi bài viết được đăng tải, ngày 7/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã có văn bản đồng ý đề xuất của Sở Xây dựng, giao UBND các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh và Thanh Bình thống kê số tiền thu được từ việc bán nhà, tiếp tục bố trí sử dụng và quản lý những căn nhà đã bố trí cho các hộ nghèo, hộ chính sách và làm nhà công vụ cho giáo viên. Đồng thời, tổ chức bán đấu giá đối với những căn nhà đã xuống cấp nhưng có thể duy tu, sửa chữa; thanh lý các cấu kiện còn sử dụng đối với những căn nhà đã xuống cấp, không thể duy tu, sữa chữa.

Riêng đối với 33 căn nhà tại cụm dân cư Phú Lợi (Thanh Bình) giao UBND huyện khẩn trương tháo dỡ, thành lập hội đồng để thanh lý các cấu kiện còn sử dụng được. Số tiền bán nhà, cấu kiện thanh lý giao UBND các huyện nộp ngân sách, quản lý sử dụng theo quy định.

Văn Vĩnh