Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/3/2014 của Bộ LĐTB&XH (có hiệu lực từ 1/5/2014) thì: “Trò chơi mang theo người lên cao từ 2m trở lên, tốc độ di chuyển của người từ 3m/s so với sàn cố định (tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt) trừ các phương tiện thi đấu thể thao” thuộc danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ).

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay có số hiệu “QTKĐ: 27- 2014/BLĐTBXH” được ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/3/2014 của Bộ LĐTB&XH (có hiệu lực từ 1/5/2014) được áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với các trò chơi đu quay. Thời hạn kiểm định định kỳ đu quay là 2 năm. Đối với đu quay sử dụng trên 8 năm, thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm. Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định. 

Điều 23 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 (có hiệu lực từ 1/7/2013) quy định doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân khi sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ có trách nhiệm ký hợp đồng với tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và khai báo trước khi đưa vào sử dụng, báo cáo việc kiểm định với cơ quan có thẩm quyền.

Người có hành vi vi phạm quy định về sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thì bị xử lý hành chính theo Điều 17 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 (có hiệu lực từ 10/10/2013).

Vấn đề bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định tại Chương 21 Bộ luật Dân sự năm 2005 về “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” và Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ngày 8/7/2006 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Công ty luật TNHH Đào Ngọc Lý