Theo kết luận thanh tra, Ban Giám hiệu và Kế toán trưởng nhà trường chỉ đạo một số cán bộ, giáo viên ký nhận tạm ứng tiền tỷ từ nguồn thu học phí. Dù đã hợp thức hóa chứng từ để thanh toán một phần nhưng đến cuối tháng 7-2017 vẫn còn “treo nợ” tiền tạm ứng hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo nhà trường lý giải cán bộ nhân viên tạm ứng chi phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, chi phí khám chữa bệnh, giảng dạy, phục vụ hoạt động nhà trường… nhưng điều bất thường là trong số đó có 5 người tạm ứng và “treo nợ” số tiền khá lớn; cụ thể ông Phạm Thanh Trà – Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính gần 504 triệu đồng, ông Hoàng Văn Hưng - Trưởng phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên hơn 329 triệu đồng; Phó trưởng phòng Nguyễn Dương Vũ 86 triệu đồng, Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng hơn 114 triệu đồng, nhân viên bảo vệ Bùi Văn Thường 150 triệu đồng. 

Trong tổng số tiền tạm ứng còn “treo nợ” có hơn 948 triệu đồng do ba cán bộ trưởng phòng, phó trưởng phòng tạm ứng từ năm 2014 đến nay vẫn chưa thanh toán.

Kết luận thanh tra xác định, trong 3 năm (2014-2016) và 6 tháng đầu năm 2017, Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên đã sử dụng gần 2,2 tỷ đồng từ nguồn thu học phí để… tiếp khách. Trong số đó, chỉ riêng năm 2016 và 6 tháng đầu năm nay, nhà trường đã tiếp khách gần 1,2 tỷ đồng.

Phương Lan