Theo kết luận của Thanh tra thành phố, qua thanh tra từ đầu năm 2018 đến hết tháng 4/2019, đơn vị này phát hiện một số khoản chi với tổng số tiền hơn 751 triệu đồng từ nguồn thu từ thiện, được chi không đúng mục đích, không đúng đối tượng. 

Trong đó, tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (Trung tâm Thị Nghè, số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh) là hơn 441 triệu đồng và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (Trung tâm Tam Bình, tại số 273 Quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) là hơn 310 triệu đồng.

Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (CTV)

Cơ quan thanh tra còn phát hiện Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hoá được tài trợ và từ thiện là hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó hơn 760 triệu đồng đã được chia chác cho cán bộ, nhân viên của trung tâm.

Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra, còn phát hiện một số trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ không đúng quy định tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã giao giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị và chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra.

Giao giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố làm rõ việc tiếp nhận tiền, hiện vật từ thiện để ngoài sổ sách kế toán tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè qua các thời kỳ.


Nhân Sơn