Cụ thể, trong thời gian cơ quan chức năng của huyện Vân Đồn tập trung vào việc phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 28/1, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Đông đã đổ trộm đất, đá xuống biển ở khu đô thị Phương Đông. Chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện diện tích bị lấn chiếm khoảng 16 nghìn m², tại thôn Đông Tiến, xã Đông Xá.

Hàng chục nghìn m² đã được san lấp với mục đích lấn chiếm.

Theo đó, UBND huyện Vân Đồn lập biên bản vi phạm theo quy định, đồng thời  yêu cầu Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Đông khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc trả lại đất đã lấn chiếm. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày Công ty nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Vân Đồn.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Đông phải nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện Vân Đồn. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Đông chi trả.

V. Huy