Tại xã Phong Phú cũng có hai dãy nhà lồng chợ xây dựng to lớn cùng khuôn viên chợ rộng mấy ngàn mét vuông đất được tráng ximăng, có bến lên xuống cho xuồng ghe… nhưng hoàn toàn không có một bóng người mua bán. Trong khi đó, ngoài đường lại rất nhiều người che lều mua bán… Còn ở xã Hòa Ân, một nhà lồng chợ xây khá bề thế, nằm cạnh UBND xã nhưng tịnh không một bóng người, còn người dân cứ bán buôn ở bên ngoài. Những chợ như vậy thật là lãng phí.

Nhiều chợ ở huyện Cầu Kè (Trà Vinh) xây xong rồi bỏ hoang.

Tiếp xúc với một số người dân địa phương, chúng tôi được biết nguyên nhân một số chợ mới xây dựng không thu hút được tiểu thương, người dân vào buôn bán, trao đổi hàng hóa là do ở đô thị các chợ xây mới quá gần nhau. Những chợ ở nông thôn thì ngược lại, cách xa khu dân cư, xa đường nông thôn, không phù hợp với tập quán của bà con địa phương nên không ai vào mua bán.

Chính quyền địa phương cần có những biện pháp tháo gỡ, giải quyết bất cập đối với những chợ bỏ trống nhằm phát huy hiệu quả KT-XH, phục vụ lợi ích của người dân, hạn chế lãng phí

Nam Thơ- C.X.