UBND huyện Bảo Thắng có văn bản trả lời như sau: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, HTX Thuận Phát có phát sinh tranh chấp nội bộ. Ngày 11/4/2014, UBND huyện Bảo Thắng đã ban hành Quyết định số 942/QĐ- UBND về việc thanh tra đột xuất HXT Bảo Thắng. Căn cứ quy định của Luật Hợp tác và Kết luận thanh tra số 228a/KL-UBND, ngày 19/8/2014, Phòng Tài chính kế hoạch huyện Bảo Thắng đã có Thông báo số 21/TB-TCKH về việc HTX Thuận Phát thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX và ra Quyết định số 21/QĐ-TCKH thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX Thuận Phát.

Về việc ông khiếu nại Văn bản số 2062/UBND-CT của UBND tỉnh Lào Cai chấm dứt hoạt động neo đậu phương tiện thủy, xếp dỡ mặt hàng gạo xuất khẩu của HTX Thuận Phát tại khu vực thôn Bản Quẫn, xã Bản Phiệt. UBND tỉnh Lào Cai đã xem xét, thụ lý giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Ngày 25/12/2014, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4103/QĐ- UBND giải quyết khiếu nại của ông. Không đồng ý, ông đã làm đơn khởi kiện ra TAND tỉnh Lào Cai. Vụ việc đang được TAND tỉnh Lào Cai thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật. 

Ban PL-BĐ