Trả lời: Thời gian qua tồn tại một thực tế có nhiều tổ chức hoạt động không hợp pháp trong lĩnh vực giới thiệu việc làm, thường tồn tại với danh nghĩa “Văn phòng giới thiệu việc làm” với nhiều vi phạm, gây hệ lụy xấu cho xã hội mà công luận đã lên tiếng cảnh báo. Theo điều 14 Bộ luật Lao động năm 2012 thì “Tổ chức dịch vụ việc làm (DVVL)” có hai hình thức tổ chức và hoạt động (Trung tâm DVVL và Doanh nghiệp hoạt động DVVL), được thu phí, miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về phí, pháp luật về thuế. Tổ chức DVVL nếu có sai phạm, tùy theo tính chất và mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

1. Việc xử lý hành chính:

Theo Điều 4 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 1605/TTg-KGVX ngày 9/10/2013 do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ký thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính sai sót trong Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì: phạt tiền từ 1 -3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với tổ chức DVVL có hành vi thu phí DVVL vượt quá mức quy định (khoản 1 Điều 4); phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với tổ chức DVVL có hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm (khoản 2 Điều 4); phạt tiền từ 45 - 60 triệu đồng đối với hành vi hoạt động DVVL mà không có giấy phép hoạt động DVVL do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng giấy phép hoạt động DVVL hết hạn (khoản 3 Điều 4). Ngoài ra, đối tượng vi phạm còn bị áp dụng một số biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể.

2. Việc xử lý hình sự:

Nếu hành vi vi phạm của những tổ chức DVVL này gây nguy hiểm cho xã hội, có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị xử lý hình sự, có thể bị xử lý theo các tội danh tương ứng của Bộ luật Hình sự như: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS). Mức hình phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và mức cao nhất là tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 -100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1- 5 năm. Tội kinh doanh trái phép (Điều 159 BLHS). Mức hình phạt thấp nhất là bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Mức cao nhất là phạt tù đến 2 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 - 30 triệu đồng

Công ty luật TNHH Đào Ngọc Lý