Ngày 5/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh đã có văn bản cho phép Công ty CP Đầu tư TĐMT Việt Nam, chủ đầu tư dự án nhà máy thủy điện Thượng Nhật (đóng tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông) được tích nước hồ chứa thủy điện Thượng Nhật đến cao trình +114m theo phương án do chủ đầu tư xây dựng và theo đề xuất của Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty CP Đầu tư TĐMT Việt Nam cam kết, thường xuyên liên hệ với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về công tác thông tin, cảnh báo, dự báo thời tiết để vận hành công trình đảm bảo an toàn.

Thủy điện Thượng Nhật được cho phép tích nước trở lại.

Định kỳ báo cáo với Sở NN&PTNT, UBND huyện Nam Đông để chỉ đạo phối hợp điều tiết nước cho vùng hạ du, cũng như chính quyền và nhân dân các xã phía thượng lưu, hạ lưu nhà máy để đảm bảo an toàn trong quá trình sinh hoạt, sản xuất. 

Về diện tích đất thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã chưa được xác định nên phía Công ty tuyệt đối chỉ được phép tích nước đến cao trình +114 không làm ngập đất của Vườn Quốc gia. Đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về công tác vệ sinh lòng hồ; thực hiện quan trắc chất lượng nước hồ chứa trước, sau khi tích nước, báo cáo bằng văn bản gửi Sở TN&MT tỉnh để theo dõi, giám sát; thực hiện quan trắc đập, kiểm định an toàn đập trong quá trình vận hành theo quy định; triển khai thi công việc xử lý mỏm đá phía hạ lưu đập tràn, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2021.

Trước đó, đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Trong quá trình tích nước vận hành, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật vi phạm một trong các yêu cầu trên sẽ bị thu hồi văn bản cho phép tích nước, cũng như bồi thường các chi phí, thiệt hại do vi phạm các cam kết trên.

Trước đó, vào tháng 11/2020, đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm do chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật không tiến hành quan trắc cũng như không xử lý các số liệu quan trắc như quy định; chưa tuân thủ quy trình vận hành của cấp thẩm quyền ban hành.

Ngay sau đó, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực Công ty CP Đầu tư TĐMT Việt Nam đối với hoạt động phát điện nhà máy thủy điện Thượng Nhật.


Anh Khoa