Trả lời: Căn cứ Công văn số 119/CĐBVN ngày 9/1/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn đổi giấy phép lái xe (GPLX) thì cán bộ, chiến sỹ Công an có GPLX do ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng, khi chuyển ngành (chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... thôi việc), nếu có nhu cầu, được đổi sang GPLX do ngành GTVT cấp, cần làm hồ sơ thủ tục đổi GPLX gồm:

a) Đơn đề nghị đổi GPLX (theo mẫu).

b) Quyết định chuyển ngành của cấp có thẩm quyền.

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế được phép cấp. Thời hạn kể từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi GPLX không quá 1 năm.

d) GPLX của ngành Công an cấp còn giá trị sử dụng (bản gốc).

e) Giấy giới thiệu của cơ quan cấp GPLX của ngành Công an.

f) Ba ảnh màu cỡ 3x4cm kiểu chứng minh nhân dân.

g) Khi đến nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe, người nộp xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

Trường hợp GPLX do ngành Công an cấp đã hết hạn giá trị sử dụng, hoặc có hiện tượng tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi GPLX, hoặc có sự khác biệt về nhận dạng sẽ không nhận hồ sơ đổi. Sau khi cấp đổi GPLX mới, GPLX do ngành Công an cấp (bản gốc) phải được cắt góc

Trần Sơn (Cục CSGT đường bộ, đường sắt)