Cụ thể, 4 vụ vận chuyển hạt, 4 vụ người dân vào rừng tỉa cành lấy hạt và 3 vụ người vào rừng thu lượm ươi. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 15 xe máy, 199kg hạt ươi, 2 cưa tay, 2 búa, 6 dao và phá hủy 7 chòi của các đối tượng khai thác; lập biên bản 24 người, 22 cây ươi bị cưa hạ tại các tiểu khu 55, 65, 66, 70. Song, không bắt được các đối tượng.

Khu vực cây ươi bị đốn hạ.

Đa số cây ươi bị chặt hạ có đường kính từ 15cm – 75cm, chiều cao từ 15m đến 29m với tổng trữ lượng là 29,380m3. Sau khi ươi rừng bị chặt hạ, các đối tượng chỉ lấy hạt.

Ông Thảo cho biết thêm: Ông Nguyễn Văn Thành, Quyền Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp ký biên bản cho phép khai thác cây ươi mà huyện không hề biết. Ông Thành thuộc quản lý của  Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước. Do đó, việc xử lý ông Thành thuộc thẩm quyền của Sở. Huyện không ký xác nhận cho bất kỳ trường hợp nào khai thác ươi. 

Trả lời báo chí về trách nhiệm của Chủ tịch huyện Bù Đốp khi để “mất rừng” trên địa bàn quản lý, ông Thảo cho rằng, huyện đã chỉ đạo tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng nhằm ngăn chặn người vào rừng khai thác ươi. Đồng thời, tuyên truyền vận động không vào rừng khai thác trái phép...

T.Thảo