GS.TS Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Viện cùng dự buổi công bố quyết định thanh tra.

Theo Quyết định 479, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019. Thời gian thanh tra từ năm 2015 đến tháng 12/2019, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 

Đoàn Thanh tra gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Trụ sở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ở phố Liễu Giai, Hà Nội.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, đây là cuộc thanh tra đầu tiên của Thanh tra Chính phủ đối với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ. Do đó, yêu cầu các thành viên của Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc với Viện phải thực hiện tốt quy tắc ứng xử, dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng, nội dung làm việc cụ thể, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Trong quá trình và phải bảo quản tài liệu theo chế độ mật, thực hiện đúng quy chế phát ngôn đoàn thanh tra. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn thanh tra trong quá trình làm việc tại đơn vị để có kết quả thanh tra khách quan, phản ánh đúng bản chất sự việc.

Trước đó, cuối năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều bất cập, tồn tại trong đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Học viện KHXH, thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Trong đó, cơ quan thanh tra xác định việc xác định chỉ tiêu đào tạo của Học viện KHXH còn nhiều sai phạm. 

Theo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2017 của Học viện KHXH còn 86 chỉ tiêu (33 chỉ tiêu khối ngành III và 53 chỉ tiêu khối ngành VII), không còn chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của khối ngành I và trình độ Tiến sĩ của tất cả các khối ngành. Tuy nhiên, Học viện KHXH đăng ký chỉ tiêu năm 2017 là 435 chỉ tiêu Tiến sĩ và 1.600 Thạc sĩ.

Quá trình thanh tra cũng phát hiện, tại một thời điểm có người được giao hướng dẫn tới 44 học viên, gồm 29 học viên ngành Luật, 10 học viên ngành Chính sách công, 5 học viên ngành Công tác xã hội. Có người được giao 18, 11, 10 hoặc 9 người. Điều đáng nói là nhiều người không đủ điều kiện tham gia Hội đồng nhưng vẫn được Học viện KHXH đưa vào danh sách Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp. Cụ thể, các GS, PGS chuyên ngành về Tâm lý học nhưng lại ngồi Hội đồng của học viên chuyên ngành Quản lý giáo dục…

Nguyễn Hưng