Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá có văn bản trả lời như sau: Cùng nội dung trên, ông Muộn và ông Lượng đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng ở địa phương và trung ương từ năm 2002 đến nay. Do vụ việc có tính chất phức tạp, ngày 15/4/2014, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá đã có Công văn số 849/SLĐTBXH- TTr gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ngày 9/7/2014, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tiến hành xác minh, giải quyết và ban hành Kết luận Thanh số 99/KL- TTr về thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách đối với thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại tỉnh Thanh Hoá.

Theo Kết luận thanh tra hồ sơ thương binh của ông Văn Đình Tuyên đảm bảo đúng quy định.

Ban PL – BĐ