Về việc này, ông Nguyễn Quốc Minh- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau: Trước khi quyết định cho ông Đào nghỉ hưu theo nguyện vọng, Sở đã trực tiếp trao đổi với ông về việc tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 2038 ngày 26/9/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên và ông đã đồng ý.

Đồng thời Sở cũng đã tiếp nhận đơn của con trai ông là anh Nguyễn Minh Anh Dũng được xét tuyển viên chức vào làm việc tại trung tâm. Tuy nhiên, việc xét tuyển viên chức của con trai ông phải hoãn lại để chờ hướng dẫn mới, thực hiện theo Nghị định số 121/2007, ngày 23/10/2006 của Chính phủ.

Hiện nay, Sở đang tiếp tục thực hiện xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1466, ngày 26/7/2007 của UBND tỉnh. Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, trong đó có Trung tâm khuyến nông phải theo điều kiện và tiêu chí cụ thể (trừ các sinh viên và nghiên cứu sinh mới ra trường nếu có bằng Tiến sỹ, hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, có ngành nghề chuyên môn phù hợp thì được tuyển thẳng).

Việc con ông Đào "được xét tuyển" cũng giống như “được thi tuyển”. Còn có xét tuyển được hay không là phụ thuộc vào quy định của Hội đồng xét tuyển trung tâm

Ban PL-BĐ