Liên quan đến bài viết “Sớm gỡ vướng cho công trình thủy lợi ngàn tỷ” trong số Báo CAND phát hành ngày 7/7 vừa qua, trao đổi với PV Báo CAND ngày 16/7, ông Nguyễn Tấn Chân – Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho biết, trong số  416 hộ gia đình cùng 3 tổ chức (gồm UBND xã Hòa Mỹ Đông, UBND xã Hòa Thịnh và Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Tây Hòa) có đất đai phải giải tỏa, di dời để triển khai thực hiện dự án hộ chứa nước Mỹ Lâm, đến thời điểm này, UBND huyện Tây Hòa đã phê duyệt 16 phương án bồi thường đất đai, hoa màu và đã chi trả gần 53,81 tỷ đồng trong tổng số tiền 80 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,27%.

Đập đầu mối công trình thủy lợi hồ chứa nước Mỹ Lâm đang được thi công xây lắp.

260 hộ gia đình còn lại chưa được giải quyết bồi thường đất đai, hoa màu là do diện tích đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) chênh lệch so với kết quả đo đạc thực tế, một số hộ gia đình không có giấy CNQSDĐ nhưng lại vướng vấp về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất…

Đặc biệt là 41 hộ gia đình có đất nằm trong khu vực xây lắp hạng mục đập đất chặn dòng với yêu cầu đến gày 30/9/2020 phải đạt cao trình 25m, nhưng đơn vị thi công mới đào đắp đến cao trình 16m (30%) đã phải tạm dừng do vấp phải cản trở của người dân yêu cầu giải quyết bồi thường đất đai, hoa màu.

Để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành hạng mục đập đất chặn dòng trước mùa mưa lũ năm nay, trong buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên, UBND huyện Tây Hòa ngày 14/7, ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã yêu cầu BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 là chủ đầu tư các hạng mục đầu mối công trình khẩn trương tạm ứng 3 tỷ đồng theo đề nghị của UBND huyện Tây Hòa để bồi thường cho người dân, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên, UBND huyện Tây Hòa sớm giải quyết những vướng vấp khác trong giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình.

Đề cập đến việc sử dụng 176,19ha đất thuộc lâm phần của BQL rừng phòng hộ Tây Hòa trong dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác đã được Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Như Báo CAND đã thông tin, dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm được Bộ NN&PTNT phê duyệt đầu tư xây dựng gày 29/9/2017. Với dung tích thiết kế 34,8 triệu m3 nước, tổng nguồn vốn đầu tư 1.009 tỷ đồng, công trình thủy lợi này xây dựng trên diện tích hơn 477ha đất ở hai xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông - huyện Tây Hòa.

Khi hoàn thành, công trình đảm bảo nguồn nước tưới cho 2.500 ha đất sản xuất nông nghiệp, 800 ha ao hồ nuôi cá nước ngọt và cung cấp nước sinh hoạt cho 3.800 hộ gia đình. 

Dự án khởi công từ tháng 1/2019 với 3 hợp phần, trong đó, BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư đầu mối công trình; BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên đảm trách các hạng mục xây lắp 45km kênh mương cùng nhiều công trình, hạng mục phụ trợ; UBND huyện Tây Hòa đảm trách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong tổng nguồn vốn đầu tư có 920 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và 80,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Phú Yên. Nếu không giải ngân được 60% nguồn vốn đầu tư trước ngày 30-9 thì nguy cơ bị rút vốn có thể xảy ra, kể cả nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vì thế, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Phú Yên, UBND huyện Tây Hòa cùng chủ đầu tư 3 hợp phần và các nhà thầu đang nỗ lực tháo gỡ vướng vấp, tập trung nhân lực, phương tiện thiết bị cơ giới kỹ thuật để thi công hoàn thành trong tháng 6/2021.

Hữu Toàn