Thanh tra TP Cần Thơ đã thông báo kết luận thanh tra thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng tại trường Cao đẳng y tế Cần Thơ, từ năm 2017 đến 2019. 

Kết quả thanh tra nêu ra hàng loạt sai phạm tài chính tại nhà trường, với tổng số tiền buộc phải truy nộp gần 24 tỷ đồng.

Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo hiệu trưởng, ban giám hiệu và các cá nhân liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và khắc phục các sai phạm.

Trường Cao đẳng y tế kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các khoản chi không đúng quy định, như: chi thanh toán tiền lương dạy thêm giờ từ nguồn thu tiền học phí vượt định mức, hơn 11 tỷ đồng; chi công tác phí chưa phù hợp hơn 716 triệu đồng; chi tạm ứng cho thu nhập tăng thêm, hơn 13 tỷ đồng; tiền cho thuê mặt bằng, bãi xe, nhà thuốc thực hành, căn tin cần phải thu 305 triệu đồng…

Trường Cao đẳng y tế và các đơn vị, cá nhân liên quan phải khẩn trương khắc phục sai phạm về tài chính với tổng số tiền gần 24 tỷ đồng, truy nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP Cần Thơ, chờ xử lý. Trong đó, gần 23,7 tỷ từ nguồn học phí dịch vụ không đúng quy định. 

Văn Vĩnh