Trả lời:

1 - Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 11/3/2009 của Bộ Công an (thay thế Thông tư số 01/2007/TT-BCA…) quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2009). Tại mục B phần II của Thông tư này quy định về đăng ký sang tên, di chuyển ôtô, môtô, xe máy…; trong đó có quy định:

"Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, tặng, thừa kế xe, người mua xe hoặc nhận xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý chiếc xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe".

2 - Căn cứ Nghị định 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ (đang có hiệu lực thi hành) quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ. Tại Điều 34 của Nghị định này có quy định "Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với chủ xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự môtô vi phạm không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định; gian dối để được cấp lại biển số, đăng ký xe…".

Như vậy, theo các quy định trên thì trường hợp xe môtô của bạn (lại là loại xe phân khối lớn) không sang tên, thay đổi giấy đăng ký là vi phạm, nếu lưu hành bị CSGT phát hiện sẽ bị xử phạt tiền (có thể phạt hết khung phạt là 200.000 đồng). Và nếu gây ra TNGT sẽ bị truy cứu "tình tiết tăng nặng" bởi lỗi này, theo quy định của pháp luật

Ban PL-BĐ