Liên quan đến nội dung trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và các loại phương tiện đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Thông tư quy định: Căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế hoạt động, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được xem xét, trang bị công cụ hỗ trợ, bao gồm: Dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, găng tay bắt dao. Cơ quan, doanh nghiệp căn cứ vào số lượng nhân viên bảo vệ và yêu cầu thực tế để lập hồ sơ đề nghị cơ quan Cảnh sát QLHC về TTXH có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép. Cơ quan Cảnh sát QLHC về TTXH có thẩm quyền sau khi nhận được hồ sơ, tiến hành thẩm tra để cấp giấy phép mua, giấy phép sử dụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu trang bị vũ khí thô sơ, phương tiện xịt hơi cay, động vật nghiệp vụ thì thực hiện theo quy định sau: cơ quan, doanh nghiệp ở địa phương nộp hồ sơ đề nghị cấp phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ về Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; cơ quan, doanh nghiệp ở Trung ương thì nộp hồ sơ về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Hồ sơ phải kèm theo phương án bảo vệ đối với mục tiêu thuộc cơ quan, doanh nghiệp quản lý và sự cần thiết phải trang bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nêu trên.

Thông tư cũng quy định việc quản lý, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ phải tuân theo các quy định pháp luật cụ thể. Ngoài ra tùy theo yêu cầu thực tế công tác bảo vệ ANTT, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp quyết định việc trang bị và sử dụng các loại phương tiện khác như: Phương tiện quan sát, máy kiểm soát người ra, vào tại cổng trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, máy soi, máy bộ đàm… và phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 6/12/2014

PV