Nghị định qui định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Các hành vi vi phạm hành chính được Nghị định qui định gồm: Hành vi vi phạm các qui định về quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới. Hành vi vi phạm các qui đinh về qua lại biên giới, xâm cư, vượt biên giới làm ruộng rẫy, săn bắn, khai thác lâm thổ sản, khoáng sản, thủy sản và các hành vi khác gây nguy hại cho quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người ở khu vực biên giới. Vi phạm qui định cư trú, đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới. Vi phạm các qui định về quản lý, bảo vệ công trình biên giới, biển báo, vùng cấm trong khu vực biên giới. Vi phạm các qui định về xây dựng các công trình trong khu vực biên giới. Vi phạm qui định của người và tàu thuyền trong khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu, cảng biển. Vi phạm các qui định về bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển...

Nghị định qui định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: Thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng; Thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới; Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân; Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển; Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường, của Hải quan, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Bộ trưởng Quốc phòng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này

PV