Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 30/4 cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Nguyễn Tuấn Thanh đã chỉ đạo xử lý kết quả thanh tra quản lý thu, chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị giảng dạy, học tập ở Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phù Cát.

Sau một cuộc kiểm tra gần đây, Đoàn thanh tra tỉnh Bình Định phát hiện trong 4 năm (2014-2017), Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát đã chi bồi dưỡng 1% mức lương cơ sở cho 66 giáo viên dạy môn thể dục ở 18 trường trung học cơ sở với tổng số tiền hơn 213,6 triệu đồng không đúng quy định; 17 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng ở 8 trường trung học cơ sở tham gia giảng dạy chưa đủ số giờ theo quy định nhưng vẫn được chi trả đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi hơn 416,8 triệu đồng. 

Mặt khác, trong 5 năm (2014-2018), Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát đầu tư hơn 60,6 tỷ đồng sửa chữa 276 hạng mục công trình trường học, lớp học xuống cấp, nhưng qua kiểm tra 52 hạng mục công trình có tổng giá trị khối lượng xây lắp hơn 21,7 tỷ đồng, Đoàn thanh tra tỉnh Bình Định phát hiện sai phạm tại 32 hạng mục công trình với tổng số tiền gần 241 triệu đồng.

UBND tỉnh Bình Định giao cho Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát kiểm điểm và có hình thức xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm theo quy định pháp luật; thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 630,4 triệu đồng đã chi bồi dưỡng, phụ cấp ưu đãi không đúng quy định cho các Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên dạy thể dục. 

Ngoài ra, Phòng GD-ĐT huyện Phù Cát còn phải thu hồi, nộp vào ngân sách gần 241 triệu đồng đã thanh toán sai cho các nhà thầu thi công tu sửa các hạng mục công trình trường học, lớp học xuống cấp.


Phan Văn Lương