Công trình bị xử phạt là nhà mẫu của dự án Rivana Sale Gallery do Công ty cổ phần Đầu tư Đạt Phước làm chủ đầu tư xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng trên diện tích 527m2 và vi phạm chỉ giới xây dựng Đại lộ Bình Dương 299,7m2. Công trình đã xây dựng được khoảng 85%, với kết cấu bê tông móng, khung cột, kèo thép, vách kính, mái tôn.

Công trình xây dựng không có giấy phép và vi phạm chỉ giới xây dựng.
 

Theo Sở Xây dựng Bình Dương, công trình này không nằm trong đất thuộc dự án xây dựng chung cư Rivana nên công trình nhà mẫu này không thuộc đối tượng được miễn phép xây dựng theo quy định.

Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước chấm dứt vi phạm, dừng mọi hoạt động thi công xây dựng công trình và tháo dỡ phần diện tích công trình vi phạm chỉ giới xây dựng; đề nghị UBND phường Vĩnh Phú kiểm tra, theo dõi việc thực hiện, nếu chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công lập biên bản đề xuất xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, công trình nhà mẫu của dự án Rivana vẫn chưa tháo dỡ như theo yêu cầu của cơ quan chức năng, thậm chí chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng. UBND phường Vĩnh Phú đã báo cáo UBND TP Thuận An và Sở Xây dựng buộc xử phạt hành chính và đề nghị tháo dỡ ngay công trình.


Nguyễn Cảnh