Theo đó, Thông tư quy định về nguyên tắc phải bảo đảm tính bí mật thông tin của người được tư vấn. Bảo đảm tư vấn theo đúng nội dung quy trình theo quy định của pháp luật.

Điều kiện tổ chức hoạt động tư vấn phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở y tế, Thông tư quy định về nhân sự phải có ít nhất 1 nhân viên tư vấn.

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phải bảo đảm kín đáo, thông thoáng và đủ ánh sáng.

Trường hợp thực hiện tư vấn theo hình thức tư vấn nhóm thì phải bảo đảm đủ chỗ ngồi tương ứng với số người được tư vấn; có trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho hoạt động tư vấn, gồm bàn làm việc, ghế ngồi và tài liệu truyền thông phục vụ cho việc tư vấn.

Thông tư cũng quy định, đối với người dưới 16 tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải tư vấn cho cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó, trường hợp người giám hộ hợp pháp đồng ý làm xét nghiệm HIV thì hướng dẫn người đó ký giấy tờ theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4/2015.

PV