Kết quả kiểm tra phát hiện công ty còn nhiều sai phạm như chưa hoàn thiện đồng bộ việc đánh dấu kí hiệu các đường ống thoát nước mưa, nước thải trong và ngoài nhà máy để minh bạch và công khai thông tin về chức năng của đường ống ngay tại hiện trường nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát; chưa có cơ chế theo dõi, giám sát tại khu vực van chặn trên cống thoát nước mưa khi có sự cố nước thải chảy lẫn vào hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy xử lý nước thải RO; chưa cập nhật hoàn thiện phương án, kế hoạch ứng phó sự cố môi trường... 

Đặc biệt là các sự cố môi trường có tính chất đặc thù với loại hình sản xuất của nhà máy. 

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty AB Mauri 

Đồng thời vẫn còn một số khu vực chưa thu gom triệt để mùi hôi phát sinh từ một số công đoạn trong hệ thống xử lý chất thải. Hệ thống quan trắc tự động nước thải đã được đầu tư nâng cấp, nhưng chưa hoàn thành hồ sơ quy định kỹ thuật quan trắc môi trường để gửi Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai. 

Trước những sai phạm này, Tổng cục Môi trường và Sở tài nguyên môi trường Đồng Nai đã yêu cầu công ty phải khắc phục trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận sai phạm. 

Đoàn công tác liên ngành đào đường ống của để kiểm tra việc xả thải của công ty AB Mauri.

Trước đó nhiều người dân địa phương đã cho rằng công ty này xả thải chưa qua xử lý khiến cá bè trên sông La Ngà chết cả ngàn tấn vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên khi Tổng cục Môi trường phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán vào cuộc điều tra, đã phát hiện những sai phạm nội tại của công ty chứ chưa phát hiện dấu hiệu xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.


Ngọc Sơn