Bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trái chỉ đạo của Thủ tướng

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố còn chậm so với yêu cầu, chất lượng các quy hoạch chưa cao, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với thực trạng phát triển kinh tế xã hội. Một số doanh nghiệp được giao, thuê đất thiếu năng lực, chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai nên chậm đưa đất vào sử dụng. 

UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại các Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang và Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo không đúng quy định của Chính phủ. UBND tỉnh giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư tổ chức bán đấu giá còn dàn trải; một số dự án đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng nhưng chưa hoặc không tổ chức bán đấu giá được do không có người mua; quyết định cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng khu Bắc sông Hiếu, Thành phố Đông Hà để đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa có quyết định giao đất. 

Một số doanh nghiệp được UBND tỉnh giao, cho thuê đất, trong đó có đất rừng nhưng chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng như dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 1), thị xã Quảng Trị; chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất và trồng rừng thay thế như Cụm công nghiệp Đông Gio Linh của Công ty TNHH MTV Hoàng Khang, dự án khai thác titan của Công ty cổ phần khai thác Khoáng sản Quảng Trị; chưa có văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi đất rừng đặc dụng sang mục đích khác (Công ty cổ phần Sơn Hải Thủy điện)…

Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đã hết thời hạn khai thác, chế biến mỏ vàng tại Apey A, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (tháng 6-2018) nhưng không làm thủ tục đóng cửa mỏ, chưa nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường hơn 1,5 tỷ đồng và tiền cấp quyền khai thác gần 6 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn được hưởng ưu đãi không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 14 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. 

Liên quan đến những sai phạm này, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan và các doanh nghiệp liên quan. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị cùng các Sở, ban, ngành, địa phương còn có nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý môi trường, quản lý đầu tư xây dựng.

Kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trước những sai phạm nêu trên, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý với những nội dung và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra. 

Cụ thể, kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 có liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng theo kết luận thanh tra. 

Giao Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi số tiền hơn 14,2 tỷ đồng (tiền sử dụng đất hơn 14,1 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn và phí bảo vệ môi trường của 29 chủ đầu tư với số tiền là hơn 142 triệu đồng) về ngân sách nhà nước; chỉ đạo Cục Thuế phải thu hồi số tiền hơn 5,7 tỷ đồng đối với các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế sử dụng đất; 1,586 tỷ đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường và 5,977 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác của Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4. Tỉnh Quảng Trị phải chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng.

Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý kết luận thanh tra, tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ng.Hương