Theo đó, nhiều trường hợp trước đây giáo viên giảng dạy, sau khi được phân công làm nhiệm vụ quản lý (bộ phận văn phòng) nhưng trường Cao đẳng nghề An Giang không tham mưu Sở Nội vụ tỉnh An Giang ban hành quyết định bãi nhiệm ngạch giáo viên. 

Nhiều trường hợp hiện đang là giáo viên giảng dạy nhưng đến nay còn giữ ngạch nhà giáo của 2 trường cũ trước đây. Giảng dạy vượt định mức trên 200 giờ, với 19.149 giờ của 694 lượt giáo viên, số tiền 762 triệu đồng. Không nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng thừa giờ theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang. 
Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Vi phạm trong xây dựng Đề án sắp xếp bộ máy, đội ngũ giáo viên và định hướng đào tạo nghề chưa đúng trình tự... dẫn đến khi triển khai thực hiện đề án được phê duyệt phát sinh khiếu nại, tố cáo, phản ánh mất dân chủ, không đúng đối tượng tinh giản biên chế.

Thu tiền học phí và các khoản phí dịch vụ khác gửi vào ngân hàng nhưng không lập chứng từ, nên không phân tích được chênh lệch thiếu tiền mặt 89 triệu đồng. Xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, chi không phù hợp quy định, nên nợ lương. Nguồn thu gần 1,6 tỷ đồng từ cho thuê tài sản không hạch toán vào quỹ nên thiếu nguồn tái đầu tư. Cho thuê Nhà thi đấu đa năng năm 2017 và ký kết hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng sân bóng đá thứ 2 khu Ký túc xá nhưng không xin chủ trương của UBND tỉnh… 

Không vào sổ cái và thực hiện báo cáo tài chính đối với khoản tiền 339 triệu đồng và 693 triệu đồng. Nguồn thu gần 5 tỷ đồng ký túc xá không kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 99,9 triệu đồng; chưa trích lập đầy đủ 40% nguồn cải cách tiền lương, với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. 

Trường đặt ra nội dung và chi thanh toán trên 6,8 tỷ đồng cho những người không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng quy chế chi tiêu nội bộ. Sai phạm chi trên 6,8 tỷ đồng cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác cho một bộ phận viên chức quản lý và người lao động (145 người)... Tổng số các khoản thực hiện chưa đúng quy định là 26,8 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kiểm tra dấu hiệu vi phạm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với Đảng ủy trường Cao đẳng nghề An Giang và các cá nhân liên quan giai đoạn 2014-2018. Đề nghị trường kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý tập thể và cá nhân. Xử lý về kinh tế: đối với tổng số tiền các khoản thực hiện chưa đúng quy định là 26,8 tỷ đồng.

Qua sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng và Kế toán trưởng. Kiện toàn, củng cố về tổ chức bộ máy, nhân sự và thực hiện tinh giản biên chế, bãi nhiệm, bổ nhiệm ngạch viên chức nhà giáo đúng quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quyết toán không phát hiện việc trường chi thanh toán cho những người không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy; thiếu kiên quyết xử lý đối với những tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính của trường… 

UBND tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có giải pháp khắc phục thực trạng tuyển sinh, đào tạo nghề ngày càng sụt giảm. Tình trạng thiếu giờ, thừa giờ của giáo viên. Tham mưu đổi mới chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, điều lệ hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của trường. Kho bạc Nhà nước kiểm điểm rút kinh nghiệm liên quan đến những thiếu sót, vi phạm trong công tác thanh toán kinh phí của trường.


Trần Lĩnh