Tuy nhiên, vẫn còn một nửa số nhà máy chưa đảm bảo được các lối thoát hiểm thông thoáng, thường bị chặn hoặc khóa trong giờ làm việc. Các lần giám sát trong hai năm gần đây cho thấy, hơn 1/3 các nhà máy vẫn chưa đánh dấu rõ ràng vị trí của cửa thoát hiểm và đường thoát hiểm, hơn 30% không bảo dưỡng hệ thống dây điện, và hơn 1/4 còn chưa có đầy đủ thiết bị chữa cháy.

T.Uyên