Trả lời: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Người đang chấp hành án phạt tù phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Đặc xá thì mới được đề nghị đặc xá.

Tuy nhiên, có một số trường hợp, mặc dù người đang chấp hành án phạt tù có đầy đủ các điều kiện để được đề nghị đặc xá nhưng sẽ không được đề nghị đặc xá.

Theo quy định tại Điều 11 Luật Đặc xá năm 2007, thì người có đầy đủ các điều kiện để được đề nghị đặc xá nhưng sẽ không được đề nghị đặc xá nếu thuộc trong những trường hợp sau đây:

- Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác.

- Trước đó đã được đặc xá.

- Có từ hai tiền án trở lên.

- Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định

Luật sư Nông Thị Hồng Hà (Công ty Luật Hồng Hà - 114 Phan Kế Bính, Hà Nội)