1/ Họ và tên đối tượng: Thạch Minh

SN 1988; nơi ĐKTT: ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; chỗ ở trước khi trốn: ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; bố là Nguyễn Văn Bé, mẹ là Thạch Thị Hai; can tội: Trốn khỏi nơi giam; Quyết định truy nã số: 02; ngày 14/1/2011; đơn vị ra quyết định: Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Họ và tên đối tượng: Lê Văn Chính

SN 1980, nơi ĐKTT: ấp Bà Phận, Xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; chỗ ở trước khi trốn: ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; bố là Dương Văn Thăng, mẹ là Trương Thị Huôi. Can tội: Trốn khỏi nơi giam; Quyết định truy nã số: 01, ngày 14/1/2011; đơn vị ra quyết định: Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đặc điểm nhận dạng: Chiều cao: 1m72, sống mũi hơi lõm, dái tai chúc. Đặc điểm khác: Sẹo thẳng dài 0,3cm cách 2,5cm sau mép trái